آدرس: تهران, اسکندری شمالی, تقاطع خیابان آزادی , ساختمان یکتا

تلفن: 09123666019 - 02166428840

آچار کوپلر

45 سانتی متری , 65 و 75 سانتی متری

از میلگرد 14 تا 40