آدرس: تهران, اسکندری شمالی, تقاطع خیابان آزادی , ساختمان یکتا

تلفن: 09123666019 - 02166428840

رولینگ

دستگاه رزوه زنی میلگرد جهت رزوه کردن میلگردهای ساده و آجدار در قطرهای مختلف از 14 تا 40 میلی متر، کاربرد دارد. این دستگاه در پروژه های ساختمانی که مصرف میلگرد تقویت کننده (آرماتور) دارند و نیاز به اتصال میلگردها به یکدیگر می باشد، مورداستفاده قرار می گیرد. درواقع دستگاه روزه زنی میلگرد، دستگاهی کلیدی در اینگونه پروژه ها محسوب می شود چراکه با رزوه دار کردن سر میلگرد، امکان اتصال مستحکم دو میلگرد و طویل سازی آرماتور را توسط وصله مکانیکی رزوه دار مهیا می سازد.