آدرس: تهران, اسکندری شمالی, تقاطع خیابان آزادی , ساختمان یکتا

تلفن: 09123666019 - 02166428840

انواع پد سلولوزی

کاغذی

پلاستیکی

p1
p2
p5
p6
p3