آدرس: تهران, اسکندری شمالی, تقاطع خیابان آزادی , ساختمان یکتا

تلفن: 09123666019 - 02166428840

کوپلر استاندارد راست گرد

کوپلر استاندارد یا کوپلر رزوه راستگرد به عنوان پر مصرف ترین کوپلر که در همه جای سازه بتنی قابلیت مصرف دارد، مطرح می باشد. این نوع کوپلر در محلی مورد استفاده قرار می گیرد که حداقل یکی از آرماتورها امکان چرخش داشته باشد. رزوه داخلی کوپلر استاندارد از نوع راستگرد بوده و رزوه آرماتور بایستی تا انتها درون کوپلر بسته شوند.این نوع کوپلر برای میلگرد سایز 16 تا 50 تولید می شود.