آدرس: تهران, اسکندری شمالی, تقاطع خیابان آزادی , ساختمان یکتا

تلفن: 09123666019 - 02166428840

کوپلر انتهایی

کوپلر انتهایی یکی از محصولات انحصاری و منحصر به فرد گروه صنعتی ایران کوپلر به شمار می رود. تجربیات به دست آمده از زلزله های شدید در جهان نشان میدهد که حساسترین ناحیه در سیستم قابهای خمشی محل اتصال تیر به ستون میباشد و رعایت نکردن اصول مربوط به شکل پذیری در ناحیه چشمه اتصال،به دلیل وجود برش زیاد در ترکیب با خمش در این ناحیه میتواند باعث بروز شکست در این نواحی گردد. برای سالهای متمادی اتصال تیرهای بام به ستون طببقه آخر،تیر به ستون در طبقه آخر،ستون به پی و صفحه ستون به پی(انکر بولت) از طریق قلابهای خم استاندارد(90درجه) و یا قلاب نیم دایره(قلاب انتهایی 180 درجه) تامین میگردید.اما روش ساده و بسیار موثرتری تحت عنوان”مهار انتهایی” میتواند جایگزین روش سنتی قلاب گردد. تغییرات اخیر آیین نامه های بتنی و به خصوص ملاحضات مربوط به طراحی لرزه ای(مانند فصل 21 رآیین نامه ACI)،بطور قابل توجهی حجم میلگرد مصرفی به خصوص آرماتورهای عرضی را افزایش داده اند.این موضوع باعث ایجاد مشکلاتی در میزان تراکم آرماتورها،آرماتوربندی و بتن ریزی میگردد.وصله مکانیکی انتهایی ایران کوپلر بوسیله حذف قلابها و همچنین کم کردن طول مهاری و در عین حال کاهش هزینه های کارگری،توانسته است این پارادوکس را حل نماید.